ใหม่กว่า!! สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 21-27 พย 2557 สมัครสอบกระทรวงวัฒนธรรม 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่กว่า!! สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 21-27 พย 2557 สมัครสอบกระทรวงวัฒนธรรม 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบกระทรวงวัฒนธรรม 2558

สมัครสอบกระทรวงวัฒนธรรม 2558

ล่าสุด!! สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมฝึกอบรม (ชั้น 10) กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุเทพ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-8833 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
2. ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมฝึกอบรม (ชั้น 10) กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุเทพ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-8833

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights