ใหม่@! กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา 30 กค – 2 สค 2562 สมัครสอบกรมการทหารสื่อสาร ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา สมัครสอบกรมการทหารสื่อสาร ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมการทหารสือสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ กลุ่มงานบริการ คุณวุฒิ ม.๖ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๐,๔๓๐ บาท)
– ตําแหน่ง พนักงานบริการ กคส.สส., กกพ.สส. และ กบร.สส. จํานวน ๖ อัตรา

๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค (คุณวุฒิ ปวช.อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๑,๒๘๐ บาท)
๑.๒.๑ ตําแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร กผสป.สส. จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ตําแหน่ง ช่างแบตเตอรี กผสป.สส. จํานวน ๙ อัตรา
๑.๒.๓ ตําแหน่ง ช่างประปา กผสป.สส. จํานวน ๑ อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ (๐๘๓๐ – ๑๕๐๐) ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.สอบถาม ๐-๒๒๔๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๖-๗๓๐๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights