ใหม่!! กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครรวม 10 อัตรา 11-15 พค 2558 สมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!! กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครรวม 10 อัตรา 11-15 พค 2558 สมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ 2558

สมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ 2558

ล่าสุด!! กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://job.dwr.go.th/ คลิกเมนู”ใบสมัครออนไลน์” จากนั้นอ่านขั้นตอนการสมัคร และคลิกปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว
คลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร”
เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตาม ที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม “ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment”
ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 พฤษภาคม 2558
ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่เว็บเพจ
โดยคลิกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน” โดยกรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , , ,