[ใหม่!!] กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ใหม่!!] กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/01/2556 กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 11,160 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ไปจนถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานกับกรมทางหลวงชนบท ในตำแหน่งนายช่างโยธา ท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556

[ใหม่!!] กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
กรมทางหลวงชนบท

เปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 11,160 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ งานเขียนแบบ งานประมาณราคาการควบคุมงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ไปจนถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การรับสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา 3 อัตรา 4-8 กพ 2556 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน 2556

Tags: , , ,