[ใหม่!!] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ใหม่!!] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/01/2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา อัตราเงินเดือนแรกเข้า 13,300 บาท โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านสามารถดูรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556

[ใหม่!!] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

รายละเอียด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.
– ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การรับสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา 1-22 กพ 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครงาน 2556

Tags: , ,