ใหม่!!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 28 พย-21 ธค 2557 สมัครสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 28 พย-21 ธค 2557 สมัครสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558

สมัครสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558

ล่าสุด!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 16/2557 ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือสาขาใกล้เคียง) สนใจสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่าน http://www/bus.tu.ac.th/thai/job.asp หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 16/2557

ด้วยศูนย์สื่อสารองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,190 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือสาขาใกล้เคียง)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่าน http://www/bus.tu.ac.th/thai/job.asp หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,