ใหม่!!! โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดรับสมัครรวม 13 ตำแหน่ง 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมัครงานโรงพยาบาลชัยภูมิ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่!!! โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดรับสมัครรวม 13 ตำแหน่ง 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมัครงานโรงพยาบาลชัยภูมิ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานโรงพยาบาลชัยภูมิ ปี 2558

สมัครงานโรงพยาบาลชัยภูมิ ปี 2558

ใหม่!! จังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลชัยภูมิ) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการชั้น 3) โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร. (044) 837100-3 ต่อ 1320 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการหรือสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://cph.moph.go.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลชัยภูมิ)

อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,เทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.และปริญญาตรี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการชั้น 3) โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร. (044) 837100-3 ต่อ 1320 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการหรือสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://cph.moph.go.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights