กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 19-25 เม.ย. 2559 สอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 19-25 เม.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/04/2559 มาแล้ว อีกข่าว สอบพนักงานราชการ 2559 ที่มีมาอัพเดตให้ทราบกัน เนื่องจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2559 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 2559 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่คะ มีข่าวอัพเดตใหม่ทุกวันเลยหละคะ

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 19-25 เม.ย. 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel
– มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร
– การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร
– การจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจดรายงานการประชุม
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บันทึกข้อมูลด้านบัญชี, ด้านพัสดุ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 19-25 เม.ย. 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , ,