HIT@! สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยและอาจารย์ รวม 36 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HIT@! สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยและอาจารย์ รวม 36 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๒
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะรับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่ง อาจารย์ จํานวน ๒๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ที่ www.bpi.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ “การประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ” สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร ๐ ๒๔๘๒ ๒๓๗๒ หรือ ๐ ๒๔๘๒ ๒๓๗๖ ต่อ ๓๒๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,