[HOT!] กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานรวม 6 อัตรา 25-29 กค 2559 สมัครงานกรมทางหลวง ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-07-21 at 5.49.30 PM[HOT!] กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานรวม 6 อัตรา 25-29 กค 2559 สมัครงานกรมทางหลวง ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ส่วนบริหารสำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง ถนนสระบุรี – หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.3 ม.6 หรือสาขาอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ปวส. ในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย

3. ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย

4. ตำแหน่งพนักควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รายละเอียดตามตามเอกสารแนบท้าย

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ส่วนบริหารสำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง ถนนสระบุรี – หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,