HOT! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครวิศวกรปิโตเลียมปฏิบัติการ 2 – 30 ตุลาคม 2560 สมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครวิศวกรปิโตเลียมปฏิบัติการ 2 – 30 ตุลาคม 2560 สมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-09-25 at 6.35.43 PMล่าสุด! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตเลียมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตเลียมปฏิบัติการ

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตเลียมปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งวิศวกรปิโตเลียมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,