HOT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครงานรวม 21 อัตรา 3-5 สค 2559 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2559-07-20-at-10.53.09-AMHOT! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครงานรวม 21 อัตรา 3-5 สค 2559 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง ณ อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.00 น.หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ…

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน และประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ลว. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ลว. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และขอใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ลูกจ้าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท

2. ลูกจ้าง (ลขง.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท

3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ลบค.) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,