HOT@! มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน รวม 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2563 สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน รวม 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2563 สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

จำนวน 70 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563

สมัครงาน ===> https://forms.gle/g8dCJBM3pLnd1KCn9

รายละเอียดโครงการ ===> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1589259509

โดยมีรายละเอียดขอบเขตโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
– การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน
– การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน
– การพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในชุมชน
– การจัดการขยะชุมชน
– การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– การบริหารจัดการนาชุมชน
– การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
– การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

***หมายเหตุ การทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อเมื่อมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ประสานงาน นางสาวผกายพัชร์ เจริญพันธ์
โทร.084 346 1945
e-mail: Uniserv@npu.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,