HOT! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1-8 ธค 2557 สมัครสอบราชมงคล 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1-8 ธค 2557 สมัครสอบราชมงคล 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบราชมงคล 2558

สมัครสอบราชมงคล 2558

ล่าสุด!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง โดยผู้สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. มีทักษะในการวิเคราะห์ คุณภาพทางการบริหารการศึกษา
๔. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
๕. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน
๖. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
๔. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติทางการวิจัย ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี
๕. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน
๖. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Tags: , , , , , ,