HOT มาก!! สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครงานรวม 9 อัตรา 20 – 26 สค 2558 สมัครงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT มาก!! สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครงานรวม 9 อัตรา 20 – 26 สค 2558 สมัครงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานกิจการยุติธรรม

สมัครงานสำนักงานกิจการยุติธรรม

ล่าสุด!! สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ นิติกร และ นักวิชาการยุติธรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรม https://oja.job.thai.com หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ระบบปิดการรับสมัครในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 24.00 น.)

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรม https://oja.job.thai.com หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ระบบปิดการรับสมัครในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 24.00 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

Tags: , , ,