HOT! สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบรวม 6 ตำแหน่ง 29 กย -19 ตค 2559 สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-24 at 9.52.04 AMHOT! สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบรวม 6 ตำแหน่ง 29 กย -19 ตค 2559 สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ส่วนกลาง
หน่วยที่ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

หน่วยที่ 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

หน่วยที่ 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ส่วนภูมิภาค
หน่วยที่ 4. ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

หน่วยที่ 5. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

หน่วยที่ 6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , ,