[HOT!] สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเศรษฐกร 8 ตำแหน่ง 21 พค-11 มิย 2558 สมัครงานกระทรวงการคลัง ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[HOT!] สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเศรษฐกร 8 ตำแหน่ง 21 พค-11 มิย 2558 สมัครงานกระทรวงการคลัง ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานกระทรวงการคลัง ปี 2558

สมัครงานกระทรวงการคลัง ปี 2558

ล่าสุด!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในตำแหน่งเศรษฐกร จำนวนตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามเอกสารได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพ 10400 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3156 หรือ 3157 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558….

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2558)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวนตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามเอกสารได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพ 10400 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3156 หรือ 3157 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,