Hot! อบจ. เชียงราย รับสมัครงานรวม 61 อัตรา 24 พย-2 ธค 2557 สมัครงาน อบจ 2558 เปิดสอบ อบจ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot! อบจ. เชียงราย รับสมัครงานรวม 61 อัตรา 24 พย-2 ธค 2557 สมัครงาน อบจ 2558 เปิดสอบ อบจ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงาน อบจ 2558

สมัครงาน อบจ 2558

ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 61 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5317-5331 หรืออ่านรายละเอียดขงการรับสมัครฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบคะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งครูอาสาพัฒนากีฬา จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
18 ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ครู
19. ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา
19.1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
19.2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
19.3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
19.4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกพลศึกษา สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
19.5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
19.6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557

การรับสมัคร
ให้ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5317-5331 หรืออ่านรายละเอียดขงการรับสมัครฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบคะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , , , , ,