NEW@! กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) รวม 60 อัตรา บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) รวม 60 อัตรา บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปี ๒๕๖๒
กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ เฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๕๐ อัตรา ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบภาควิชาการ(รอบแรก)
– การสอบภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ จนถึงเวลา ๑๒๐๐ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ถนนติวานนท์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี แผนที่สังเขปตามใบแทรก ก ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลา เพื่อเตรียมตัว ให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง

วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ (รอบสอง)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

การทดสอบปฏิบัติ
ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ (รายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.oo)
– กลุ่มที่ ๑ พลขับ รายงานตัว ณ สนามทดสอบขับรถยนต์ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก และ กลุ่มที่ ๒ ทักษะช่างซ่อม รายงานตัว ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส. ทบ. ถนน ติวานนท์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แผนที่สังเขปตามใบแทรก ก
– การทดสอบร่างกาย ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ (รายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐) ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข
– การสอบสัมภาษณ์ท่วงที่วาจา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ (รายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.oo) ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนนประดิพัทธิ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนที่สังเขปตามใบแทรก ข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,