NEW! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 84 อัตรา 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 84 อัตรา 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อ ความหมายปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสี การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,