NEW@! กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา 18 – 26 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมช่างอากาศ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา 18 – 26 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมช่างอากาศ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมช่างอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป จํานวน ๑๐ ตําแหน่ง ๒๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ รายละเอียดตามผนวก ก
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง รายละเอียดตามผนวก ช ๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การรับสมัคร
– ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เวลาราชการเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ)
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๕ ๖๑๕๕ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.dae.mi.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,