NEW! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10-19 เมษายน 2560 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10-19 เมษายน 2560 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-04-06 at 1.39.56 PMล่าสุด! กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งดุริยางศิลปิน (อัลโต้แซกโซโฟน) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งดุริยางศิลปิน (ดับเบิลเบส) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,