NEW! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 43 อัตรา 27 พย – 1 ธค 2560 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 43 อัตรา 27 พย – 1 ธค 2560 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
Screen Shot 2017-11-18 at 10.36.54 AMข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tdd.thajobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,