NEW! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 29 พค- 5 มิย 2558 สมัครงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานรวม 4 อัตรา 29 พค- 5 มิย 2558 สมัครงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2558

สมัครงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2558

ล่าสุด!! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง) จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา และ ตำแหน่งช่างศิลป์ (ส่วนกลาง) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 บริเวณเกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนีมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง) จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ระดับการศึกษา : – ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ วุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.5) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. ชื่อตำแหน่งช่างศิลป์ (ส่วนกลาง) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 บริเวณเกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนีมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,