NEW@! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน รวม 31 อัตรา 25-29 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน รวม 31 อัตรา 25-29 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตําแหน่งนิติกร ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตําแหน่งนายช่างโยธา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตําแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ตําแหน่งพนักงานแสตมป์ และตําแหน่งกะลาสี
ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งนิติกร ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งเจ้าพนักงาน สรรพสามิต ตําแหน่งนายช่างโยธา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตําแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ตําแหน่งพนักงานแสตมป์ และตําแหน่งกะลาสี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุมสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,