New! กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครนิติกร 1 ตำแหน่ง 16-24 กพ 2558 สมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

New! กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครนิติกร 1 ตำแหน่ง 16-24 กพ 2558 สมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558

สมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558

ล่าสุด!! จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนิติกร จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น…

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกร จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
ประเภทบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , , ,