NEW! กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 26 ธ.ค. 2557 -9 ม.ค. 2558 สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 26 ธ.ค. 2557 -9 ม.ค. 2558 สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558

สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558

ล่าสุด!! จังหวัดสมุทรปราการประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทธปราการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ…..

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราเงินเดือน : ตามระดับวุฒิการศึกษา บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทธปราการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights