New! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เปิดสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-03 at 6.11.18 PMNew! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เปิดสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางสหกรณ์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 0 4451 1275 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางสหกรณ์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 0 4451 1275 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights