NEW!! กรมเจ้าท่า เปิดสอบรวม 4 ตำแหน่ง บัดนี้ – 20 กพ 2558 สมัครงาน กรมเจ้าท่า ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! กรมเจ้าท่า เปิดสอบรวม 4 ตำแหน่ง บัดนี้ – 20 กพ 2558 สมัครงาน กรมเจ้าท่า ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงาน กรมเจ้าท่า ปี 2558

สมัครงาน กรมเจ้าท่า ปี 2558

ล่าสุด!! กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องเรือ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เลขที่ 526 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0 4241 3148 โทรสาร 0 4241 3246 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ…

ประกาศกรมเจ้าท่า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้ง นี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับรองด้วย

ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้ง นี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับรองด้วย

ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้ง นี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับรองด้วย

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เลขที่ 526 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0 4241 3148 โทรสาร 0 4241 3246 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights