NEW! ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 12 อัตรา 6-8 มีนาคม 2561 สมัครศูนย์การบินทหารบก ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 12 อัตรา 6-8 มีนาคม 2561 สมัครศูนย์การบินทหารบก ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศศูนย์การบินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 4 อัตรา และจ้าง เป็นพนักงานราชการ จํานวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ๑๖๐๐ ณ ห้องพักผ่อน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๘-๖๙๒๕-๗ ต่อ ๓๙๔๑๗ (เว้นวันหยุดราชการ)

Tags: , , , ,