NEW@! สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา บัดนี้ – 20 กันยายน 2562 สมัครงานสภากาชาดไทย 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา บัดนี้ – 20 กันยายน 2562 สมัครงานสภากาชาดไทย 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
ด้วยสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จํานวน 10 ตําแหน่ง 12 อัตรา

การรับสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ 4 ร่วมงานกับเรา “หรือเว็บไซต์ https://jobtrC.redcross.or.th
2) สมัครงาน >ใบสมัครออนไลน์ ตําแหน่งที่สมัคร >ฝ่าย >กลุ่มงาน/หน่วยงาน >สํานักงาน >สถานะของผู้สมัคร
3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 4) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
– ชําระเงินผ่านตู้ ATM, Mobile Application เท่านั้น ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด จากใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครงานสภากาชาดไทย ที่พิมพ์ออกมาจาก คอมพิวเตอร์เท่านั้น
ระยะเวลาในการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights