NEW! สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 5 – 18 กค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

downloadNEW! สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 5 – 18 กค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือก 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่ศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผลิตครู 5 ปี และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือก 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1) นิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่ศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558
2) ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผลิตครู 5 ปี
3) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ซึ่งคาดว่าจะประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

Screen Shot 2559-07-04 at 4.33.36 PM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,