NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบรวม 4 อัตรา 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558 สมัครสอบกระทรวงพลังงาน ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบรวม 4 อัตรา 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558 สมัครสอบกระทรวงพลังงาน ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สมัครสอบกระทรวงพลังงาน ปี 2558

สมัครสอบกระทรวงพลังงาน ปี 2558

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ในตำแหน่งผู้เชียวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา และ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบตำแหน่งละ 300 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมิน….

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้เชียวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็ก อาคารบี ชั้น 24 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558

ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบตำแหน่งละ 300 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights