NEW!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดสอบรวม 28 อัตรา 22 มิย-3 กค 2558 สมัครงาน อบจ. ภูเก็ต 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดสอบรวม 28 อัตรา 22 มิย-3 กค 2558 สมัครงาน อบจ. ภูเก็ต 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงาน อบจ. ภูเก็ต 2015

สมัครงาน อบจ. ภูเก็ต 2015

ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) โดยผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่(ฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง )องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) จำนวน 2 ตำแหน่ง 28 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1) ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
1.1 วิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 วิชาประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.3 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
1.4 วิชาปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
1.5 วิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
1.7 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
1.8 วิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา เงินเดือน 15,000 บาท

2) ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
2.1 ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 10,900 บาท
2.2 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทางบัญชี /พาณิชยการ /เลขานุการ /บริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไป เงินเดือน 10,900 บาท
2.3 ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทางบัญชี /พาณิชยการ /เลขานุการ /บริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไป /การตลาด /การขาย /ช่างโยธา /ช่างกล /
ช่างก่อสร้าง /ช่างยนต์ เงินเดือน 10,900 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่(ฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง )องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights