[NEW] แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 2563 รวมแนวข้อสอบ Adtitude Test และอื่นๆ เตรียมสอบปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW] แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 2563 รวมแนวข้อสอบ Adtitude Test และอื่นๆ เตรียมสอบปี 2563
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เตรียมสอบในปี 2563 มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) แนวข้อสอบดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test) ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แนวข้อสอบพระราชยัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในทุกตำแหน่งที่สอบคะ..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปีใด ?
ก. ถูกพบครั้งแรกในปี 1950
ข. ถูกพบครั้งแรกในปี 1960
ค. ถูกพบครั้งแรกในปี 2007
ง. ถูกพบครั้งแรกในปี 2019

ข้อที่ 2. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้คือ สายพันธุ์ที่เท่าไหร่ ?
ก. สายพันธุ์ที่ 4
ข. สายพันธุ์ที่ 5
ค. สายพันธุ์ที่ 6
ง. สายพันธุ์ที่ 7

ข้อที่ 3. ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประเทศใดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก ?
ก. ประเทศบราซิล
ข. ประเทศสหรัฐ ฯ
ค. ประเทศอินเดีย
ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 4. จากรายงานสถานการณ์การนำเข้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของกรมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศใดคือแหล่งนำเข้าอันดับหนี่งของประเทศไทย ?
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. ประเทศมาเลเซีย

ข้อที่ 5. ข้อใดคือสินค้าสำคัญ ที่ไทยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ?
ก. น้ำมันดิบ
ข. เคมีภัณฑ์
ค. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 6. ประเทศไทยนำเข้าสินค้าชนิดใดจากประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ?
ก. น้ำมันดิบ
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์
ค. แผงวงจรไฟฟ้า
ง. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ข้อที่ 7. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ?
ก. ลดลง – 14.21%
ข. ลดลง – 22.50%
ค. ลดลง – 34.41%
ง. ลดลง – 43.89%

ข้อที่ 8. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย รัฐบาลจึงจัดโครงการเที่ยวปันสุข (เราเที่ยวด้วยกัน) โดยมีการช่วยเหลือค่าที่พักกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 20% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ข. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 30% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ค. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
ง. ช่วยจ่ายเงินค่าที่พัก 50% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

ข้อที่ 9. มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน ของรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือกลุ่มคนในข้อใด ?
ก. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข. ตำรวจทหาร
ค. เด็กยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ง. คนตกงานจากโควิด – 19

ข้อที่ 10. จากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน ของรัฐบาล ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด 19 ก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละเท่าไหร่ ?
ก. รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท
ข. รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท
ค. รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท
ง. รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดสอบในปี 2563 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,