[NEW@!] แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2018 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ปี 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW@!] แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2018 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ปี 2018
เตรียมสอบโรงเรียนไปรษณีย์ (นักเรียนไปรษณีย์) ในปี 2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย [ชุดที่ 1] รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์ไทยยุคก่อนและหลังมีตราไปรษณียากร ความรู้เกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์สากล ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ความรู้เกี่ยวกับ ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ในครั้งแรกของการประชุมใหญ่ทางการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่กรุงเบอร์น (Bern) สวิตเซอร์แลนด์ มีประเทศสามาชิเข้าร่วมประชุมกี่ประเทศ ?
ก. 19 ประเทศ
ข. 22 ประเทศ
ค. 25 ประเทศ
ง. 70 ประเทศ

ข้อที่ 2. ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่เปิดสาขาที่ทําการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย ?
ก. ประเทศอังกฤษ
ข. ประเทศฝรั่งเศส
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศญี่ปุ่น

ข้อที่ 3. กรมไปรษณีย์ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปีพุทธศักราชใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2426
ข. ปีพุทธศักราช 2436
ค. ปีพุทธศักราช 2446
ง. ปีพุทธศักราช 2456

ข้อที่ 4. ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นในพุทธศักราชใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2426
ข. ปีพุทธศักราช 2436
ค. ปีพุทธศักราช 2446
ง. ปีพุทธศักราช 2456

ข้อที่ 5. ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทยมีภาพภายในดวงเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์ พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ข้อที่ 6. ประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พิมพ์ตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อใช้เฉพาะใน 4 รัฐ เนื่องในโอกาสที่ได้ 4 รัฐนั้นคืนจากประเทศอังกฤษ โดยตราไปรษณียากรชุดนั้นมีชื่อตามข้อใด ?
ก. ชุดบางปะอิน
ข. ชุดไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปลิศ
ค. ชุดฉลองไทย
ง. ชุดสี่รัฐ

ข้อที่ 7. คําว่า “POSTES” ในตราไปรษณียากรเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5
ข. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 6
ค. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7
ง. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 9

ข้อที่ 8. ระบบการติดต่อทางไปรษณีย์ของทางการ (state post) ในยุคแรกใช้สิ่งใดในการส่งสาร ?
ก. เจ้าหน้าที่และม้า
ข. นกพิราบสื่อสาร
ค. เขียนข้อความติดกับสัตว์
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีการไปรษณีย์เกิดขึ้นทั่วไปในแทบทุกประเทศ และในสหรัฐอเมริกาได้มี การไปรษณีย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองใด ?
ก. เมืองนิวยอร์ก
ข. เมืองบอสตัน
ค. เมืองลอสแอนเจลิส
ง. เมืองซานฟรานซิสโก

ข้อที่ 10. แสตมป์ดวงแรกของโลกถูกพิมพ์ขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศฝรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีก
ง. ประเทศจีน

ข้อที่ 11. แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก คือแสตมป์ตามข้อใด ?
ก. แสตมป์แบล็คเพนนี
ข. แสตมป์สีม่วงแดง
ค. แสตมป์สีขาวเขียว
ง. แสตมป์รูปสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ข้อที่ 12. สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2417
ข. พ.ศ. 2418
ค. พ.ศ. 2419
ง. พ.ศ. 2420

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โ%

Tags: , , ,