Shared!!! กรมบังคับคดี รับสมัครนิติกรรวม 20 อัตรา 13-19 พย 2557 สมัครสอบกรมบังคับคดี 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Shared!!! กรมบังคับคดี รับสมัครนิติกรรวม 20 อัตรา 13-19 พย 2557 สมัครสอบกรมบังคับคดี 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมบังคับคดี 2557

สมัครสอบกรมบังคับคดี 2557

ล่าสุด!! กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร อัตราว่าง 20 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ” คะ…

ประกาศกรมบังคับคดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนิติกร อัตราว่าง 20 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายวิชาที่สอบ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights