Shared! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน 12 อัตรา 3–7 พย 2557 สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Shared! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน 12 อัตรา 3–7 พย 2557 สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ล่าสุด!!! กรมสนับสนุนสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ฯพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนสุขภาพ http://job.hss.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมสนับสนุนสุขภาพ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ฯพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เงินเดือน 19,500 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน นนทบุรี

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาากรจัดการ
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด ส่วนกลาง นนทบุรี 2 อัตรา,
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นครสวรรค์ 1 อัตรา,
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.ขอนแก่น 1 อัตรา,
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นครราชสีมา 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการผุดงคครภ์ชั้นหนึ่ง
เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส ในสาขาวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เงินเดือน 18,000 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนสุขภาพ http://job.hss.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,