Shared! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 3 อัตรา 20-26 พฤศจิกายน 2557 สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Shared! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครพนักงานรวม 3 อัตรา 20-26 พฤศจิกายน 2557 สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2558

สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2558

ล่าสุด!! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักธรนีวิทยา จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักธรนีวิทยา จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

2. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

รวมจำนวนทั่้งสิ้น 3 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , ,