Shared! สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบรวม 3 อัตรา 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สมัครงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Shared! สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบรวม 3 อัตรา 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สมัครงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2558

สมัครงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2558

ล่าสุด!! สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการรวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ…..

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,