Top!! กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 2 อัตรา 1-8 พค 2557 เปิดสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top!! กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 2 อัตรา 1-8 พค 2557 เปิดสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2557

เปิดสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2557

ล่าสุด!! กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา โดยผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการคะ…..

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน
ปวช. 11,280 บาท
ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี 13,010 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,