TOP!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2557 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2557 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร

ล่าสุด!! คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 10/2557 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานกลาง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายการนักศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดโครงการ MAP วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่าน http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp คะ….

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 10/2557

ด้วยสำนักงานกลาง โครงการบริหารสังคม ฝ่ายการนักศึกษา โครงการปริญญาโทและการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอขยายเวลารับสมัครและรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 10/2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ขยายเวลารับสมัครและรับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานกลาง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายการนักศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดโครงการ MAP วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่าน http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!

ส่งใบสมัครคลิก!!!

Tags: , , ,