TOP! สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5-8 สค 2557 สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP! สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5-8 สค 2557 สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 57
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล่าสุด!! จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!

Tags: , , ,