TOP HIT!! สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครรวม 3 อัตรา 3-8 สค 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP HIT!! สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครรวม 3 อัตรา 3-8 สค 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครนายก
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบท้าย

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!

Tags: , , ,