Top Hit! สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง รับสมัครรวม 3 อัตรา 10 กค – 8 สค 2557 สมัครงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top Hit! สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง รับสมัครรวม 3 อัตรา 10 กค – 8 สค 2557 สมัครงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมือวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

สมัครงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

ล่าสุด!! สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา พนักงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง www.pdc.go.th โดยกรอกใบสมัคร และหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ส่วนงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ คะ…….

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานประจำ

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานวิชาการและวิจัย
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ
2.1 ตำแหน่งพนักงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
พนักงานวิชาการและวิจัย ปริญญาเอก 39,480 บาท ปริญญาโท 28,200 บาท
พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ ปริญญาโท 22,750 บาท ปริญญาตรี 19,500 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง www.pdc.go.th โดยกรอกใบสมัคร และหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ส่วนงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights