Update! กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พย-2 ธค 2557 สมัครงานกรมทางหลวงชนบท 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Update! กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พย-2 ธค 2557 สมัครงานกรมทางหลวงชนบท 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงานกรมทางหลวงชนบท 2558

สมัครงานกรมทางหลวงชนบท 2558

ล่าสุด!! กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 104 หมู่ 2 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัสงขลา 90110 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557….

ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 104 หมู่ 2 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัสงขลา 90110 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,