Update!! กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา 24 มีนา – 1 เมษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557 เปิดสอบ กองทัพเรือ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Update!! กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา 24 มีนา – 1 เมษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557 เปิดสอบ กองทัพเรือ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กองทัพเรือ

สมัครสอบ กองทัพเรือ

ใหม่!! กรมพลาธิการทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานบริการ ช่างซ่อมครุภัณฑ์ ครูฝึกอาชีพ และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th กำหนดยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. และเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4473 คะ….

ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยกรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ตัดผม) กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
5. ตำแหน่งช่างซ่อมครุภัณฑ์ กลุมงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2557

หลักฐานการสมัคร
ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเลี่ยนชื่อ – นามสกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th กำหนดยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. และเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4473

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,