[Update!!] ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบ นายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 11 ธค 2555-11 มค 2556 เปิดสอบนายร้อยตํารวจ 2556 [สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 2556]
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่ 2/12/2555 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ (ชาย) ข้าราชการตำรวจ (หญิง) และ บุคคลภายนอก (หญิง) เป็นนักเรียนนายร้อตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะทำการเปิดรับสมัครรับออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือผ่านอีเมล admission@rpca.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครสอบกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ด้านล่างของประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดของข่าว [สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 2556]โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบ นายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตํารวจ 2556
โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบ นายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 11 ธค 2555-11 มค 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) และนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556
ตำรวจชาย

รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต.
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ตำรวจหญิง
รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ม.6 หญิง
รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

่านกำหนดการต่างๆของการรับสมัครสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง >>>>> อ่านแนวข้อสอบคลิก!!

ท่านสามารถติดตามการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เว็บไซต์ www.policefemale.com หรือ www.rpca.ac.th คะ

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร.๐๓๔-๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๑๒๖, อีเมล:admission@rpca.ac.th
ในวันและเวลาราชการ: ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556
ำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจ (ชาย) ข้าราชการตำรวจ (หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง)
เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา2556

1.ประกาศรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

2. รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 11 มกราคม 2555 ติดตามการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เว็บไซต์ www.policefemale.com หรือ www.rpca.ac.th คะ

3. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

4. สอบรอบแรก(ข้อเขียน)

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (สถานที่ >> มหาวิทยาลับรามคำแหง)
– เข้าสอบเวลา 12.00 น.
– เริ่มสอบเวลา 13.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียม

– บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครสอบทุกคน)
– บัตรประชาชน (ผู้สมัครสอบทุกคน)
– บัตรข้าราชการตำรวจ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (เฉพาะข้าราชการตำรวจชาย/หญิงเท่านั้น)

5. ประกาศผลสอบรอบแรก (สถานที่ >> โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
– ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต ในวัน พฤหัสดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
– รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

6. ตรวจร่างกาย (สถานที่ >> โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง >>>>> อ่านแนวข้อสอบคลิก!!

ท่านสามารถติดตามการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เว็บไซต์ www.policefemale.com หรือ www.rpca.ac.th คะ

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร.๐๓๔-๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๑๒๖, อีเมล: admission@rpca.ac.th
ในวันและเวลาราชการ: ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
[สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 2556]โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบ นายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตํารวจ 2556

[Update!!] ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556
ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 ที่กำลังจะมาถึงยังไม่แน่ชัดคะ แต่คาดว่าน่าจะเป็นเวลาช่วงเดิมของทุกๆปี ซึ่งในปี 2555 นั้นเค้าจะเปิดรับสมัครประมานต้นปี ส่วนที่มักถามกันมาเสมอว่าเค้ารับสมัครในคุณวุฒิอะไร ขอบอกได้เลยว่าเค้ารับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า ส่วนจำนวนที่รับสมัครนั้นหากอ้างอิงจากปีก่อนๆเค้าจะรับ จำนวน 70 อัตรา โดยแบ่งเป็น บุคคลภายนอก จำนวน 60 อัตรา และ ข้าราชการตำรวจหญิง จำนวน 10 อัตรา สำหรับข้าราชการตำรวจคือ บุคคลที่เป็นข้าราชการตำรวจ หญิง อยู่แล้ว อายุ ไม่เกิน 25 ปี รับ 10 อัตรา อาทิ ตำรวจพลร่มหญิงชั้นประทวน ก็สามารถที่จะมาสอบได้ แต่อายุห้ามเกิน 25 ปี และเป็นข้าราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556

สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556

สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556

[Update!!] ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556
ส่วนเกณฑ์การรับสมัครนายร้อยตำรวจหญิงบุคคลภายนอก (จบ.ม.6 ) มีดังนี้คะ
– ต้องอายุ เกิน 16 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี
– จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
– สายตาไม่สั้นเกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
– หากเรียนผ่านการเรียน รด.จะมีคะแนนช่วยในรอบ 2

วิชาที่ใช้สอบ ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556
วิชาคณิตร์ศาสตร์ เนื้อหา ม. 4 5 6 คะแนนเต็ม 200 คะแนน
วิชาวิทยเนื้อหา เนื้อหา ม. 4 5 6 ( ฟิสิก + เคมี) 200 คะแนน
วิชาภาษาไทย ม.ปลาย 200 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 200 คะแนน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า นายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบปี 2556 >>> อ่านรายละเอียดคลิก !!

การสอบในรอบสอง ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556
มีตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
สอบประวัติ สอบประวัติ ที่โรงพัก บ้านเกิด
สอบพละศึกษา ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร
ท่านสามารถติดตามการรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เว็บไซต์ www.policefemale.com หรือ www.rpca.ac.th คะ
ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า นายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบปี 2556 >>> อ่านรายละเอียดคลิก !!

ข่าวการสมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง ปี56 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง2556 สมัครตำรวจ 2556

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights