(ชุดลับ!) แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบเก่านายร้อยตำรวจหญิง พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-07 at 6.38.36 PM(ชุดลับ!) แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบเก่านายร้อยตำรวจหญิง พร้อมเฉลย
เตรียมสอบข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ มาอัพเดทกันคะ โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเก่าวิชาวิทยาศาสตร์ แนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย และแนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ ( English Test ) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนสอบข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560….

แนวข้อสอบเก่าวิชาวิทยาศาสตร์ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. เชือกเส้นหนึ่งทนแรงดึงได้ 50 นิวตัน ผูกไว้กับมวล 4 กิโลกรัม จะสามารถดึงมวลขึ้นในแนวดิ่งด้วย ความเร่งมากที่สุดเท่าไร เชือกจึงจะยังไม่ขาด
ก. 2.5 เมตร/วินาที
ข. 10 เมตร/วินาที
ค. 12.5 เมตร/วินาที
ง. 480 เมตร/วินาที

ข้อที่ 2. รถสองคันวางลงบนพื้นราบ รถคันหนึ่งมีมวล m1 ซึ่งมากกว่ารถอีกคันซึ่งมีมวล m2 รถคันที่มีมวล m1 จะถูกเข็นให้เคลื่อนที่ได้ยากกว่ารถคันที่มีมวล m2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผล
ก. พื้นของรถที่มีมวล m 1 ฝืดกว่าพื้นของรถที่มีมวล m 2
ข. รถคันที่มีมวล m1 เฉื่อยมากกว่ารถที่มีมวล m2
ค. รถคันที่มีมวล m2 เฉื่อยมากกว่ารถที่มีมวล m1
ง. เราออกแรงเข็นรถที่มีมวล m1 น้อยเกินไป

ข้อที่ 3. กล่องใบหนึ่งมีมวล 100 กิโลกรัม วางบนพื้นราบลื่น ถูกเร่งจากจุดหยุดนิ่งจนกระทั่งมีความเร็ว 40 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วินาที จงคำนวณแรงที่ใช้เร่ง
ก. 100 นิวตัน
ข. 200 นิวตัน
ค. 300 นิวตัน
ง. 400 นิวตัน

ข้อที่ 4. เชือกแขวนไว้กับเพดาน มีลิงมวล 20 กิโลกรัมโหนเชือกอยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ได้รดตัวลงมากับ เชือกด้ายความเร่งคงที่ถึงพื้นใช้เวลา 2 วินาที ความตึงชองเชือกเป็นเท่าใด ไม่คิดมวลของเชือก
ก. 100 นิวตัน
ข. 150 นิวตัน
ค. 200 นิวตัน
ง. 250 นิวตัน

ข้อที่ 5. ข้อใดอธิบายความหมายของ (Motion) ได้ถูกต้องที่สุด
ก. แรงมีทิศทางและเวลา
ข. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป
ค. ขบวนการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วหยุดโดยมีทิศทางและระยะทาง
ง. ขบวนการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาโดยมีทิศทางและระยะทาง

ข้อที่ 6. ชายคนหนึ่งปล่อยก้อนหินตกจากหน้าผาปรากฏว่าก้อนหินถึงพื้นในเวลา 3 S จงหาความเร็วของก้อนหินขณะกระทบพื้น (กำหนด g = 10 m/s2)
ก. 20 m/s
ข. 30 m/s
ค. 40 m/s
ง. 50 m/s

ข้อที่ 7. วัตถุรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลอยอยู่ในน้ำที่บรรจุในภาชนะหนึ่ง ถ้าผิวบนของวัตถุอยู่ในแนวระดับ จงหาว่าผิวบนของวัตถุนี้จะอยู่สูงกว่าผิวน้ำเท่าใด กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 8 เซนติเมตร
ข. 6 เซนติเมตร
ค. 4 เซนติเมตร
ง. 2 เซนติเมตร

ข้อที่ 8. นำไม้รูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ 0.5 เมตร มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไปลอยน้ำที่มีความหนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้แรงเท่าใดกดที่แท่งไม้ เพื่อให้แท่งไม้จมมิดน้ำพอดี (กำหนดให้ ความเร่งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)
ก. 125 นิวตัน
ข. 250 นิวตัน
ค. 375 นิวตัน
ง. 500 นิวตัน

ข้อที่ 9. ถ้าน้ำในท่อประปาที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้าน มีอัตราการไหล 60 ลิตรต่อนาที จงหาอัตราเร็วของน้ำในท่อประปาเมื่อไหลผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร
ก. เมตรต่อวินาที
ข. เมตรต่อวินาที
ค. เมตรต่อวินาที
ง. เมตรต่อวินาที

ข้อที่ 10. เครื่องบินลำหนึ่งขณะที่กำลังบินความเร็วอากาศที่พัดผ่านส่วนบนของปีกเท่ากับ 110 เมตรต่อวินาทีผ่านส่วนล่างของปีก 100 เมตรต่อวินาทีจะทำให้แรงยกขึ้นมีขนาดกี่นิวตันต่อตารางเมตรกำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 1235.0
ข. 133.25
ค. 1365.0
ง. 2665.0

ข้อที่ 11. พายุไต้ฝุ่นแมวเหมียวมีอัตราเร็วลม 50 เมตร/วินาที พัดผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งหลังคาบ้านมีพื้นที่ 10 ตารางเมตรและความหนาแน่นของอากาศบริเวณนั้น 0.5 กิโลกรัม/เมตร3 แรงยกที่กระทำต่อหลังคาบ้านหลังนี้มีค่ากี่กิโลนิวตัน
ก. 62.5
ข. 50.5
ค. 25.5
ง. 6.25

ข้อที่ 12. ถังใส่น้ำมวล 40 กิโลกรัม เอาเชือกผูกที่หูของถังโดยที่เชือกมีมวล 1 กิโลกรัม จากนั้นออกแรงดึงขึ้นในแนวดิ่ง แต่ปรากฎว่าถังใส่น้ำกลับเคลื่อนลงด้วยความเร่งคงที่ ถ้าตึงในเส้นเชือกที่ B เท่ากับ 200 นิงตัน ขนาดของแรงจะมีค่ากี่นิวตัน
ก. 400 นิวตัน
ข. 410 นิวตัน
ค. 205 นิวตัน
ง. 240 นิวตัน

ข้อที่ 13. เฮลิคอปเตอร์มวล 15,000 กิโลกรัมยกรถมวล 4,500 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งทั้งระบบด้วยความเร่ง 4 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง จงคำนวณแรงฉุดที่เกิดจากใบพัดของเฮลิคอปเตอร์
ก. 167,700 นิวตัน
ข. 119,700 นิวตัน
ค. 222,300 นิวตัน
ง. 90,300 นิวตัน

ข้อที่. 14 ลูกบาศก์มีฝาปิดวางอยู่บนพื้น แต่ละด้านยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตันวันหนึ่งฝนตกน้ำท่วม ระดับน้ำจะต้องสูงจากพื้นเท่าใด ลังจึงเริ่มลอย (ให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ก. 0.01 m
ข. 0.04 m
ค. 0.08 m
ง. 0.25 m

ข้อที่. 15 วัตถุทรงกลมตันลูกหนึ่งลอยอยู่ในของเหลว โดยจมลงไปครึ่งลูกพอดีกำหนดว่าของเหลวมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาว่าความหนาแน่นของวัตถุมีค่าเท่าใด
ก. 0.6 g/cm3
ข. 0.8 g/cm3
ค. 0.9 g/cm3
ง. 1.0 g/cm3

ข้อที่ 16. ขวดใส่ลูกกวาดทรงกระบอกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรลอยอยู่ในน้ำ จงคำนวณว่าขวดและลูกวาดมีมวลรวมกันเท่ากับเท่าไร
ก. 780 g
ข. 1180 g
ค. 1571 g
ง. 1960 g

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำหรับบุคคลภายนอก วิชาภาษาอังกฤษ ( English Test )

Choose the best answer.
1. A: He’s mad because of what I said, isn’t he?
B: ………………………… .
a. That’s the golden rule.
b. That has nothing to do with it.
c. That really brought him home.
d. That should work.

2. A: Your car is in excellent condition now. It’s…………… .
B: Thank you so much for fixing it!
a. back to square one
b. as good as new
c. almost finished
d. too old to repair

3. A: So, how did you do on the exam?
B: …………………… .
a. I probably got an A or B.
b. I can’t see the point
c. I kept a low profile
d. I’m positive I’ve failed again.

4. A: Do you know what the battery life is?
B: I couldn’t say. .. …… . I look it over. It should answer all of your questions.
A: Okay, thanks
a. Here’s a brochure.
b. I think it’s about 48 hours.
c. Have a look at the battery.
d. You need to check the internet.

5. A: ……………….. ?
B: Well, I’ve forgotten my eye glasses at home.
a. What went wrong?
b. What’s what?
c. What does it matter?
d. What’s more?

A: Would you like to have dinner at the Samurai with me?
B: Oh, yes, ……….6………., but the Samurai is so expensive.
A: Yes, it’s too expensive for me. Would you like to pay for me?
B: …….7………!
A: Just kidding!
6. a. I’d like to handle it
b. I don’t want that
c. I don’t earn much
d. I love eating out

7. a. Believe me!
b. Hey, wait a minute!
c. I do apologize!
d. I couldn’t believe my eyes!

A: What time are we going to the Smith’s for dinner tonight?
B: We need to be there at 7:00. Did you remember to arrange for a …..8……to come over?
A: Yes, but I need to tell her to…..9……. 6:30.
B: Which one is come? Amanda or Meredith?
A: Amanda. I know you don’t ever want Meredith here again.
B: Well, ….10….. . It’s just that Meredith gives the kids too much junk food.

8. a. baby boomer
b. baby shower
c. baby sitter
d. baby doctor

9. a. be here by
b. phone here at
c. come here after
d. go there before

10. a. Lets go halves
b. Things got out of hand
c. This is off the topic
d. That’s putting it strongly

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น

 
ด่วน !! มี E-Book แนวข้อสอบเก่า
นายร้อยตำรวจหญิง บุคลภายนอก สำหรับการสอบในปี 2559-2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ( Aptitude Test ) พร้อมเฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์
พร้อมเฉลยคำตอบ
– การใช้เหตุผล
– จำนวนจริง
– โดเมนและเรนจ์
– อินเวอร์สของตรีโกณฯ
– ความน่าจะเป็น
– การแก้สมการ
– ความสัมพันธ์
– เซต
– ปฎิบัติการของเซต

แนวข้อสอบเก่าวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยคำตอบ
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
– แรง มวลและกฎการเคลือนที่
– การเคลื่อนที่แนวตรง
– การเคลือนที่ใน 2 มิติ
– การเคลือนที่แบบหมุน
– ของไหล
– งานและพลังงาน
– การชนและโมเมนดัม
– ปรากฎการณ์คลื่น
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์เคมี

แนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ ( English Test ) พร้อมเฉลยคำตอบ

– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension
แนวข้อสอบสถาณการณ์บ้านเมืองไทยในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่านายร้อยตำรวจหญิงปี 2554
รวมแนวข้อสอบเก่านายร้อยตำรวจหญิงปี 2555

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , ,