[แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก เนื้อหาประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆอาทิ วิชาด้านความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ (อุปมาอุปไมย) การหาข้อสรุปจากสถานการณ์ (เงื่อนไขทางภาษา) การหาข้อสรุปจากข้อความ (ตรรกศาสตร์) รายวิชาด้านความสามารถด้านการคิดคำนวณ การหาความสำพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม) คณิตศาสตร์ทั่วไป การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล รูปภาพ กราฟ ตาราง) วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การทดสอบการอ่านบทความสั้นและการทดสอบการอ่านบทความยาว โดยเนื้อหาเหล่านี้มักจะออกสอบ ใน กพ ภาค ก ของทุกๆปี ดังนั้นหากเพื่อนๆต้องการสอบ กพ ภาค ก ให้ผ่าน สมควรทำความเข้าใจกับเนื้อหาเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ลองเอาตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าในปีก่อนๆ ไปลองฝึกกันก่อนตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ [แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556

แนวข้อสอบ กพ 2556

แนวข้อสอบ กพ 2556

[แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556

ท่านสามารถดูตัวอย่างแนวข้อสอบได้ ตามลิ้งที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วย

ตามรายวิชาที่ได้ระบุไว้คะ [แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556

แนวข้อสอบ กพ วิชาความสามารถทั่วไป [แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556
แนวข้อสอบเก่า กพ ปี 2555 >>>
แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 125 KB )

แนวข้อสอบการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ (อุปมาอุปไมย) >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 120 KB )

แนวข้อสอบการหาข้อสรุปจากสถานการณ์ (เงื่อนไขทางภาษา) >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 135 KB )

แนวข้อสอบการหาข้อสรุปจากข้อความ (ตรรกศาสตร์) >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 140 KB )


แนวข้อสอบ กพ วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณ
[แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556
แนวข้อสอบความสำพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม) >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 111 KB )

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 95 KB )

แนวข้อสอบการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล รูปภาพ กราฟ ตาราง) >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 75 KB )

แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย [แจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556
แนวข้อสอบทดสอบการอ่านบทความสั้น >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 120 KB )

แนวข้อสอบทดสอบการอ่านบทความยาว >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 135 KB )

แนวข้อสอบเก่า กพ ปี 2555 >>> แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น

เนจกแหลก!!] แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556

Tags: , , , , , , ,